Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Wist u dat ziekteverzuim de Nederlandse werkgevers jaarlijks € 13 miljard kost? Bij instroom in de Ziektewet en/of de WGA komen daar nog de gedifferentieerde premies voor de Ziektewet en de WGA bovenop. Voor grote en middelgrote bedrijven kan dit aanzienlijke financiële consequenties met zich meebrengen.
 
Inzicht in de financiële risico’s van de totale verzuimketen is dan ook essentieel, want wat voor één onderdeel in het verzuimtraject een goede oplossing lijkt, kan grote financiële consequenties hebben in het totale traject!
 
Wij maken het complexe speelveld van wetgeving en financiële risico’s voor uw bedrijf op een praktische wijze inzichtelijk, zodat u, indien noodzakelijk, tijdig actie kunt ondernemen.
 
Dat gaat niet alleen over geld, maar ook over uw interne processen, uw verzuimbeleid en – niet in de laatste plaats – uw medewerkers!
 
Door samenwerking met specialisten op zowel medisch als juridisch gebied, kunnen wij u op meerdere fronten bijstaan met als doel het (langdurig) verzuim van (ex-) medewerkers te voorkomen en de schadelast voor uw bedrijf te beperken.
 
Naar Ziekteverzuim (loondoorbetalingsperiode)
Naar De Ziektewet (ziek uit dienst)
Naar WIA-WGA