Pensioen

Een goed werknemerspensioen


Eén van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden is pensioen. Een arbeidsvoorwaarde waar veel geld in omgaat, maar ook een arbeidsvoorwaarde die vaak veel vragen oproept.

Multimediair BV kan u op diverse terreinen ondersteunen. Van ons kunt u verwachten dat een wijziging overzichtelijk verwoord wordt, dat u inzicht krijgt in de lange termijn effecten van de diverse regelingen, maar ook bij welke verzekeraar uw pensioen wensen het beste zou kunnen onderbrengen. Communicatie in deze is van wezenlijk belang. Een presentatie aan uw personeel kan een eerste aanzet zijn tot het geven van inzicht. Dit kan verder uitgebreid worden met individuele gesprekken om meer helderheid te geven over de pensioenregeling waarbij aspecten als waardeoverdracht ook een belangrijke rol kunnen spelen.

Naast advies en communicatie speelt het beheer van de pensioenregeling een grote rol. Van aan- en afmelden tot wijzigingen in salarissen tot zorgverlof. Wanneer moet wat gedaan worden. Multimediair neemt u zoveel mogelijk werk uit handen om te komen tot een efficiënte verwerking van de pensioenregeling. Beheer is bovendien meer dan alleen het verwerken van personeelsgegevens. Controle op de verwerking en de juridische stukken van de verzekeraar, maar ook aanleveren en controleren van bestanden ten behoeve van uw accountant hoort daarbij.

Advies, beheer en communicatie geschiedt op maat. Om u te behouden voor onverwachte kosten werken wij met service abonnementen. U weet waar u aan toe bent en wordt niet verrast door nota’s achteraf.

Neem contact met ons op voor een goed pensioenadvies.
 Een goed ondernemerspensioen


Als ondernemer bent u veel tijd kwijt met het regelen van zaken: voor uw medewerkers, voor klanten en leveranciers. Maar het is natuurlijk ook belangrijk dat u voor u zelf de zaken goed regelt. Een goed pensioen bijvoorbeeld. Hoe u uw oudedagsvoorziening regelt kunt u afhankelijk van uw situatie, DGA of IB ondernemer, zelf bepalen.
Als IB ondernemer heeft u een aantal mogelijkheden:
  • deelname aan de oudedagsreserve
  • omzetten oudedagsvoorziening in een fiscaal gefaciliteerde lijfrente
  • het gebruik van de jaar- en eventueel inhaalruimte voor lijfrenten
  • winst uit de verkoop van uw onderneming (stakingswinst)
Als DGA heeft u andere mogelijkheden:
  • geheel of gedeeltelijk verzekeren middels een Loon Belasting polis
  • in privé regelen van lijfrente en risico
  • Een combinatie van bovenstaande mogelijkheden gecombineerd met vermogensopbouw in de BV en Box 3 
  • Afstorten oude Eigen Beheer reserve of ODV
Het opbouwen van een pensioenregeling, of u dat nu doet als IB ondernemer of DGA, is afhankelijk van uw situatie en natuurlijk ook van de fiscale spelregels.
Belangrijk is wel dat u tijdig actie onderneemt. Dat maakt uw mogelijkheden op een goed pensioeninkomen namelijk alleen maar groter.

Neem contact met ons op voor een goed pensioenadvies.