ZW- Flex, WIA- WGA

De Ziektewet-flex (ZW- flex) draagt zorg voor uitkeringen aan (voormalige) flexkrachten in de eerste twee ziektejaren. De wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) regelt de uitkering voor werknemers die na 104 weken niet (of minder) kunnen werken wegens ziekte/arbeidsongeschiktheid. De WIA bestaat uit 2 regelingen: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en Inkomensverzekering Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten (IVA). Met financiële prikkels wil de overheid arbeidsongeschikten stimuleren om (gedeeltelijk) aan het werk te blijven of te komen. Deze financiële prikkels treffen zowel werkgever als werknemer en kunnen aanzienlijke consequenties hebben. Belangrijk dus om dit goed in beeld te hebben. Wij helpen u hier graag bij.
 
UITLEG WGA EN WHK BESCHIKKING
Als werkgever bent u financieel verantwoordelijk voor de eerste 10 jaar van een WGA uitkering, hetzij via de gedifferentieerde premie, hetzij via het eigenrisicodragerschap (ERD). Wat betekent de WGA eigenlijk? En wat zijn de financiële risico’s en consequenties voor uw bedrijf? Is het wellicht verstandig om eigenrisicodrager voor de WGA te worden/ blijven of juist niet?
Op basis van de Whk-beschikking die u van de Belastingdienst heeft ontvangen, maken wij de financiële risico’s inzichtelijk aan de hand van de huidige gegevens en mogelijke scenario’s.
 
EIGENRISICODRAGEN: DE FINANCIËLE EN ORGANISATORISCHE CONSEQUENTIES
Als werkgever kunt u er voor kiezen om Eigenrisicodrager te worden voor de WGA- totaal en/ of ZW- flex, voor de IVA kan dat niet. Indien u Eigenrisicodrager voor de WGA wordt, vervalt de gedifferentieerde WGA premie en betaalt u alleen de WIA-basispremie.
Het 10-jaars (financiële) risico van de WGA, de wettelijke verplichtingen en de organisatorische impact, maken de beslissing om wel/ geen eigenrisicodrager voor de WGA te worden een complex vraagstuk.
Vraag onze specialisten om advies, zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen.
 
AANVULLENDE VERZEKERINGEN EN CAO VERPLICHTINGEN
Zijn er (al dan niet uit hoofde van CAO-verplichtingen) aanvullingsverzekeringen afgesloten voor uw werknemers of niet? Voldoen deze nog steeds aan uw CAO verplichtingen? Zijn uw werknemers op de hoogte van wat dit betekent voor hun inkomen bij onverhoopte langdurige arbeidsongeschiktheid? In het ergste geval kunnen zij immers qua inkomen terugvallen op een (beperkt) percentage van het minimumloon.
Wilt u weten of uw verzekeringen nog steeds aansluiten aan verplichtingen en/of doelstellingen? Laat onze specialisten dit dan voor u in kaart brengen.
 
OVERIGE VRAGEN
Ervaring leert dat de WGA veel vragen oproept in de praktijk. Welke regelingen en subsidies zijn er bijvoorbeeld mogelijk bij het in dienst houden of nemen van werknemers met een WGA-uitkering? Wat als u de arbeidsovereenkomst wilt beëindigen? Wat zijn de mogelijkheden en de consequenties? En welke rol speelt de Wet Werk en Zekerheid hierbij?
Naast de WGA kunt u ook te maken krijgen met de IVA. Een IVA indicatie komt weliswaar minder vaak voor, maar als u er mee te maken krijgt is het goed om te weten wat te doen.
Wij helpen u bij algemene vragen, maar ook bij een specifieke casus.
 

Neem daarom gerust contact met ons op voor meer informatie.