Bedrijfsschade

Na een grote schade, bij­voorbeeld door brand, kan uw bedrijfs­voering geheel of gedeel­te­lijk stil komen te liggen. Uw vaste lasten lopen echter gewoon door. Een bedrijfsschade­verze­kering biedt dekking voor deze vaste lasten en de winst die u onder normale omstandigheden zou hebben gemaakt.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.