Per 1 januari 2023 is de inspectieregeling Scope 12 bij bepaalde verzekeraars verplicht vanaf 50 of meer zonnepanelen

Inspectieregeling zonnepanelen Scope 12
Steeds vaker krijgen we te maken met onveilige zonnepaneleninstallaties. Daarom is er een nieuwe inspectieregeling; Scope 12. Deze inspectieregeling moet voor een hoop verbetering zorgen binnen de zonnepanelen markt. Het nieuwe kwaliteitssysteem is eenduidig, eenvoudig en de inspectie wordt opgenomen in de voorwaarden van de meeste verzekeraars. Hiermee kunnen we de huidige tekortkomingen en veiligheidsrisico’s van zonnepaneleninstallaties naar het verleden wijzen.

Wat houdt de inspectieregeling zonnepanelen Scope 12 in?
Het werken met zonnestroominstallaties brengt risico’s met zich mee. Op het moment dat de zonnepanelen niet op de juiste manier geplaatst en geïntegreerd zijn bestaat er de mogelijkheid dat er brand kan ontstaan. Dit wil je kost wat kost voorkomen. Daarom worden er verbeterde inspectieregelingen opgesteld om de veiligheid van uw zonnepaneleninstallatie te verbeteren. De inspectie mag alleen uitgevoerd worden door gecertificeerde inspectiebedrijven.
 
Wat is inspectieregeling Scope 12?
Scope 12 is een certificatieregeling voor zonnestroominstallaties die er is sinds 2020. Deze regeling is ontstaan omdat er vanuit verzekeraars en product deskundigen de behoeften is ontstaan voor een beoordeling van de technische kwaliteit en veiligheid van zonnestroominstallaties door gecertificeerde bedrijven. Dit betekent dus dat installaties te maken krijgen met strengere regels.
 
Is het inspecteren verplicht geworden?
Per 1 januari 2023 is de inspectieregeling Scope 12 bij bepaalde verzekeraars verplicht vanaf 50 of meer zonnepanelen. Heeft u minder dan 50 zonnepanelen, dan blijft het verstandig om een inspectie te laten uitvoeren.
Wanneer het een vereiste is vanuit de verzekeraar, dan geldt de dekking op de brandverzekering alleen wanneer deze inspectie is uitgevoerd.  Controleer of de verzekerde som op de polis nog voldoet aan de huidige situatie.Bronvermelding: Zonnepanelen.net