Het pensioenakkoord

Het pensioenakkoord is een feit. Na jaren van praten is er in de zomer van 2020 een akkoord gesloten tussen werkgevers, vakbonden en regering. 
In 2021 wordt het akkoord in wetgeving gegoten. Er komt dan een overgangsregeling voor pensioenuitvoerders tussen 2022 en 2026.
Enkele belangrijke punten uit dit pensioenakkoord zijn:
- De AOW leeftijd schuift langzamer op bij het stijgen van de gemiddelde leeftijd;
- Het wordt toegestaan om 10% van de waarde van het pensioen af te kopen. Dit mag op pensioendatum of op 1 februari  
  van het opvolgende jaar. Taxplanning?
- Garanties gaan verdwijnen. De standaard wordt beleggen.
- Er gaat rekening gehouden worden met looptijd en rendement. Hiermee wordt de pensioenopbouw degressief.
- Er komen langlopende overgangsregelingen voor pensioenfondsen om de degressieve opbouw op te vangen. Dit wordt 
  gedaan in de vorm van een solidariteitsfonds. Uit dit fonds moeten ook tegenvallende prestaties opgevangen worden om
  zogenaamde pech generaties te compenseren.
- De Regeling Vervroegd Uittreden wordt versoepeld. Tijdens de proefperiode kan tot drie jaar voor de AOW datum een bedrag per jaar van ruim euro 21.000 zonder boete uitgekeerd worden aan de ex-werknemer.

De communicatie lijkt erg ingewikkeld te gaan worden. Als Multimediair hebben wij veel ervaring met het uitleggen en begeleiden van werknemers in hun keuzes voor beleggingen en pensioenuitkeringen.